LLISTA D’ASSIGNATS, 07/07/20 (clica)

LLISTA DE PREINSCRITS, 07/0720 (clica)

LLISTA DE BAREM ORDENADA, 11/06/2020 (clica)

LLISTA DE BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS (clica)

LLISTA DE BAREM (clica)

 

El Departament d’Educació ha fet públiques les dates de preinscripció pel segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

A continuació us expliquem els detalls del procés:

 

Dates

Del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos

Quina documentació es necessitarà?

–       Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta (document adjunt).

–       Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina amb les dades de l’alumne/a)

–       Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare o del tutor/a

–       Original i fotocòpia del DNI de l’alumne, en cas que en tingui

–       Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/

–       Original i fotocòpia del carnet de vacunes

Com es farà?

Presencialment al Cor de Maria els dies 19, 20, 21 i 22 de maig. Caldrà demanar cita prèvia trucant al 972 26 13 91 i portar la documentació requerida. L’escola prendrà totes les mesures d’higiene que el Departament de Salut ens indiqui per tal de garantir la vostra seguretat durant tot el procés.
Telemàticament durant tot el termini establert. En aquest cas caldrà fer la preinscripció a la web del Departament d’Educació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

A continuació haureu d’enviar el resguard de la preinscripció i tota la documentació fotografiada o escanejada al correu electrònic [email protected], en cas que seleccioneu la nostra escola en primera opció. El termini per enviar la documentació acaba el dia 23 de maig.

 

Des de l’escola volem facilitar-vos al màxim tot el procés de preinscripció. És per això que us oferim la possibilitat de fer una trobada online o una trucada amb un membre de l’equip directiu per parlar sobre qualsevol aspecte pedagògic o de funcionament de la nostra escola. Per demanar una cita o per resoldre qualsevol dubte podeu adreçar-vos a aquest mateix correu electrònic ([email protected]).

Desitjant que estigueu bé, restem a la vostra disposició per ajudar-vos en allò que necessiteu.