Educació Infantil

L’inici de somnis i aprenentatges

L’etapa d’Infantil de la nostra escola   es caracteritza per tenir un edifici propi  on els infants i les famílies se senten acollides en un  ambient familiar.

L’infant és el centre de l’aprenentatge  tot respectant el seu ritme de desenvolupament. L’adult l’acompanya i el guia en el seu creixement integral.

La nostra manera de ser, la nostra essència

Potenciem la fortalesa emocional

Respectem el ritme dels infants

Treballem conjuntament amb les famílies

Fomentem els hàbits, les rutines i l'autonomia personal

Vivenciem els aprenentatges tot fent connexió amb l'entorn

Aprenem manipulant i descobrint

Perfil de sortida de l’alumnat

  • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
  • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
  • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
  • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
  • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu

El projecte educatiu consta de quatre eixos

EIX DEL PENSAMENT

Activem el cervell!

Oferim propostes que permeten a l’alumnat desenvolupar processos de consciència, reflexió, anàlisi, pensament crític i memòria; sabers que utilitzarà per aprendre a pensar, comprendre, formar idees, relacionar-les amb altres i comunicar-les mitjançant els diferents llenguatges.

EIX L’ART

Estimulem la imaginació i la creativitat!

Oferim propostes que permeten a l’alumnat percebre i expressar inquietuds a través de l’educació musical, visual, plàsticai audiovisual; sabers que li permeten estimular la creativitat, fomentar l’expressió personal, millorar les habilitats cognitives i emocionals, promoure la comprensió cultural i conèixer la nostra història.

EIX DE CONEIXEMENT CIENTIFIC I TECNOLÒGIC

Explorem i entenem el món.

Oferim propostes que permeten a l’alumnat comprendre i aplicar els principis de l’estudi científic, tecnològic i matemàtic; sabers que utilitzarà per observar, experimentar, fer hipòtesis i extreure conclusions. També integrarà les tecnologies per trobar solucions pràctiques i Innovadores.

EIX DE BENESTAR

Procurem pel nostre benestar i el dels altres

Oferim propostes que permeten a l’alumnat desenvolupar la seva pròpia educació emocional, física i mental per tal d’esdevenir persones sanes i amb un bon autoconeixement; sabers que utilitzarà per aprendre a conviure dins la societat de manera empàtica, ètica i saludable, tot arribant a transformar-la.

Per més informació, contacta amb nosaltres