El Departament d’Educació, seguint les instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 de març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

La Fundació Educativa Cor de Maria ha creat una comissió de seguiment sobre el COVID-19, amb l’objectiu de mantenir-vos informats i prendre les decisions que calgui en cada moment.  

 La comissió de seguiment sobre el coronavirus està formada per la Vicepresidenta del Patronat, l’Equip de Gestió de la Fundació, el representant d’una de les AMPES i un membre de la representació legal de les persones treballadores.

Des de la comissió seguirem totes les informacions, protocols i indicacions dels organismes oficials per actuar amb el rigor necessari. 

Tota la informació actualitzada es pot trobar: