Els nois i noies de l’optativa de 4t d’ESO de química han posat en pràctica els coneixements apresos: reaccions químiques, mesura, concentració, tècniques de laboratori.
Han estat treballant en grups cooperatius per buscar una forma de reutilitzar l’oli de cuina per obtenir sabó a partir de la reacció de saponificació. Cada grup ha buscat la seva pròpia “recepta” i ha pensat les millors maneres de millorar el producte (colors, essències…). Al laboratori han treballat colze a colze per poder aconseguir l’objectiu.
D’aquí a unes setmanes podrem comparar els diferents sabons.