Dins de la matèria de tecnologia ens posem a la pell dels enginyers i posem en pràctica els conceptes estudiats d’estructures construint un pont amb palletes de refresc i cartró. Guanyarà el repte el pont que aconsegueixi suportar major càrrega. 

El treball ha consistit en dissenyar i construir un pont de palletes de refrescos que competeixi amb els ponts de la resta de companys. Es tracta d’una activitat creativa que permet treballar en petits grups cooperatius i veure el comportament de diversos tipus d’estructures a més de posar en pràctica els conceptes estudiats a classe. 

Quin serà el pont guanyador?