El projecte Comenius finalitza amb una valoració molt positiva

El projecte Comenius finalitza amb una valoració molt positiva

La setmana de l’1 al 5 de juny, l’escola Cor de Maria, coordinadora europea del projecte Comenius OCER (Our Common European Roots), va acollir l’última trobada de professors de secundària de les diferents escoles europees (de Gal·les, Itàlia, Polònia i Turquia) que formaven part del projecte. Aquesta trobada es va realitzar per tal de fer la valoració final del projecte, que forma part del Programa d’Aprenentatge Permanent, subvencionat per la Comissió Europea.

Durant dos cursos s’han treballat diversos temes relacionats amb la història i la cultura dels països participants, amb l’objectiu de conèixer-los millor i trencar amb els prejudicis i estereotips que sovint tenim per endavant per falta d’informació.   El fet de realitzar trobades als diferents països i conviure amb les famílies,  ha facilitat que l’alumnat hagi viscut d’una manera molt propera les diferències culturals que tant ens enriqueixen, però també que s’hagi adonat que en el fons no som tan diferents els uns dels altres, doncs els diferents països europeus tenim moltes coses en comú.

Formar part d’aquest projecte ha estat molt positiu, tant per a l’alumnat com per al professorat, no només pel fet de conèixer millor i apropar-se a la diversitat cultural d’Europa, sinó també perquè el projecte ha promogut l’aprenentatge de les llengües i la diversitat lingüística, a través de les competències comunicativa i digital, entre d’altres. A través d’aquest projecte s’han treballat valors com el treball en equip, la tolerància i el respecte. Pel fet de cooperar en un grup internacional, el professorat ha pogut conèixer altres sistemes educatius i compartir bones pràctiques, experiències educatives i mètodes de treball. També les famílies acollidores han pogut gaudir de l’experiència enriquidora de compartir cultura, tradicions i amistat internacional amb els visitants estrangers.

Per a més informació sobre aquest projecte podeu consultar el web

http://roots.zse.com.pl./