Els nens i nenes de P4 practiquem el traç i la direccionalitat sobre molts suports i amb molts materials diferents: sorra, guix, pedres, pissarra digital, paper… D’aquesta manera, i tot jugant, tindrem un millor domini de la nostra motricitat, fet que ens serà de molta ajuda ara que estem en ple procés d’adquisició de la lectoescriptura.