El passat diumenge 28 de gener va tenir lloc la 2a Jornada de pares i mares de l’escola, que va comptar amb una bona assistència de famílies. El matí va començar amb una xerrada per part de l’equip directiu per situar el moment en el que es troba el projecte d’innovació de l’escola, anomenat l’Escola que somio. Tot seguit els pares i mares es van dividir en tres grups, segons l’edat dels seus fills/es, per assistir a tres xerrades ofertes per experts en educació: Ramón Casadevall, Joan Carles Folia i M.Helena Tolosa.

La jornada va néixer el curs passat emmarcada en el citat projecte d’innovació, amb la voluntat de crear espais d’aprenentatge compartit entre família i escola.