Hem aprofitat aquests últims dies abans de Nadal per treballar el tema de fractals: objecte geomètric, l’estructura unitària del qual es va repetint en diferents escales

i ens hem proposat fer un Tetraedre de Sierpinski.

Repte superat!

Felicitats