TecnoTIC i Impressió 3D

TecnoTIC i Impressió 3D

Els alumnes de 4t d’ESO, a l’hora de TecnoTIC, han treballat el disseny d’objectes amb el programa SketchUp.
Per mostrar el seu treball, han preparat una exposició al hall de l’escola on es pot veure el procés d’impressió de l’objecte i el resultat final de cadascun dels objectes dissenyats.
Esperem la vostra visita!