Projecte Educatiu

L’escola Cor de Maria – Maria Reina és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, amb més de 160 anys d’història, i està obert a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills/es. L’escola pertany a la xarxa d’escoles Cor de Maria i Sant Josep, de diversos llocs de Catalunya i de l’estat espanyol.

Els principis d’identitat de la nostra escola són:

-ESCOLA OLOTINA I CATALANA: a l’escola utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació amb les famílies. També treballem i potenciem les festes i tradicions de la nostra ciutat i de Catalunya

-ESCOLA INCLUSIVA I COEDUCADORA: afavorirem l’escolarització inclusiva, no discriminant ningú per raons de gènere, procedència, confessionalitat religiosa o nivell socio-econòmic.

-ESCOLA DIALOGANT I PARTICIPATIVA: a l’escola afavorirem el diàleg, mantenint una relació efectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat.

-ESCOLA QUE EDUCA EN VALORS: l’escola Cor de Maria – Maria Reina, com  a escola que pertany a la xarxa d’escoles Cor de Maria, i partint del seu llegat històric, es mostrarà molt compromesa amb l’educació en valors del nostre alumnat. Així, es fomentarà el respecte als drets individuals i col·lectius i la cultura de la pau i la tolerància entre tots els components de la comunitat educativa, en un marc de diàleg i convivència.

-ESCOLA SOLIDÀRIA: tal i com s’ha esmentat, la solidaritat és un valor fonamental a l’escola. És per això que, a part de fomentar aquest valor entre el nostre alumnat en activitats curriculars, l’escola també participarà en diverses campanyes solidàries col·laborant amb entitats locals d’ajuda a persones necessitades.

-ESCOLA ACTIVA I INNOVADORA: l’escola fomentarà la formació permanent del professorat al propi centre per garantir el coneixement i l’aplicació de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge més noves i contrastades en el món pedagògic, així com altres centres d’interès que es detectin com a punts susceptibles d’interès o millora.

-ESCOLA TECNOLÒGICA: l’escola vetllarà per oferir l’equipament digital necessari (pissarres digitals i ordinadors) a totes les aules de les diferents etapes, així com els espais comuns. Considerem la tecnologia com una eina més al servei de l’escola per fomentar l’èxit escolar.

-ESCOLA RESPECTUOSA AMB L’ENTORN: educarem els nostres alumnes per tal que siguin conscients de la necessitat de preservar del medi ambient, i esdevinguin ciutadans responsables i proactius en la solució dels problemes ambientals presents i futurs.

-ESCOLA SALUDABLE: l’escola vetllarà per crear un entorn que afavoreixi la salut física, psicològica, afectiva i social dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies