Projecte Comenius"Sport is Life"

Projecte Comenius”Sport is Life”

Un projecte COMENIUS és un projecte escolar de la Unió Europea que permet als centres participants (com a mínim tres centres procedents de tres països diferents de la Unió Europea) desenvolupar un treball d’interès comú al llarg de dos anys. Els projectes Comenius pertanyen al Programa d’aprenentatge permanent i tenen com a objectiu reforçar la dimensió europea en l’educació, afavorint la cooperació entre els centres educatius europeus, la mobilitat de l’alumnat i el professorat i l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

El nostre projecte “Sport is Life” (l’esport és vida) té com a finalitat reflexionar sobre els beneficis i perjudicis que comporta la pràctica regular d’esport, a partir de la creació d’una revista virtual bilingüe (anglès/català), entre d’altres activitats. Els dos temes principals del projecte són ESPORT i SALUT.

  Informació i Productes del projecte.