LA GEOMETRIA A P5

LA GEOMETRIA A P5

A P5 juguem a descobrir els cossos geomètrics a través del tacte. Manipular-los ens ajuda a interioritzar-ne les característiques.
Les matemàtiques manipulatives són les que millor entenem.