A 4t de primària apliquem a l’hora d’Educació Física conceptes treballats a Coneixement del Medi: “Com ens orientem?”.
Compartim conceptes, activitats i aprenentatges.