Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han acabat el projecte dels usos de l’aigua a l’escola. Els objectius d’aquest projecte eren estudiar els diferents usos de l’aigua a l’escola i proposar mesures per reduir-ne el consum, reutilitzar-la i evitar-ne la contaminació innecessària.

Els resultats obtinguts i les mesures per fer un ús responsable de l’aigua s’han recollit en un informe en format tríptic que ells mateixos han dissenyat.

Aquest fulletó l’han exposat a la resta de companys de classe i es farà arribar a la Comissió Mediambiental de l’escola.