Els alumnes de 2n d’ESO han finalitzat el projecte  sobre l’electricitat amb el qual han estat treballant al llarg d’aquest tercer trimestre.

Un dels objectius principals era posar en pràctica tots els conceptes teòrics sobre els circuits elèctrics que prèviament havien treballat a l’aula.  A més, han tingut l’oportunitat de poder deixar aflorar la seva pròpia  creativitat i imaginació i, tanmateix, poder desenvolupar destreses manuals i aprendre a treballar de manera autònoma.

Els resultats obtinguts han estat resultat del seu treball i esforç!

Aquí en teniu un tastet!