El projecte Emocions a cabassos té com a eix central el coneixement i la gestió de les emocions. En la formació dels nens/es és important tenir en compte, a més dels mecanismes que intervenen en els processos d’aprenentatge, tots els aspectes que tenen a veure amb la formació de la personalitat. En aquest àmbit, la gestió de les emocions esdevé un punt clau que cada cop pren més rellevància en l’àmbit educatiu. Els estudis demostren que les persones emocionalment intel·ligents, és a dir, capaces de reconèixer les seves emocions i les dels altres, i que saben actuar en conseqüència, esdevenen adults competents i emocionalment estables. Cada curs treballarà un aspecte diferent sobre el tema i el resultat d’aquest es podrà veure a les aules la jornada de portes obertes que l’escola celebra cada any.