logocomenius

Un projecte COMENIUS és un projecte escolar de la Unió Europea que permet als centres participants (com a mínim tres centres procedents de tres països diferents de la Unió Europea) desenvolupar un treball d’interès comú al llarg de dos anys. Els projectes Comenius pertanyen al Programa d’aprenentatge permanent i tenen com a objectiu reforçar la dimensió europea en l’educació, afavorint la cooperació entre els centres educatius europeus, la mobilitat de l’alumnat i el professorat i l’aprenentatge de les llengües estrangeres.