El dimarts, dia 4 de juny, es van lliurar al Palau de Pedralbes de Barcelona els XXXV premis Baldiri Reixac a projectes educatiu i experiències didàctiques d’escoles de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears. La nostra escola va rebre un dels dos premis de 4000€ que es van atorgar a experiències didàctiques pel seu projecte ‘La Garrotxa: conèixer per estimar. Taller de lectura interactiva’.

El projecte ha estat coordinat per l’equip directiu del centre format per Tura Badosa, Montserrat Jutglar, Alícia Bolíbar, Josep Pagès i Laura Vegas i ha implicat a tot el claustre de professors.

El veredicte del premi explica el contingut de l’experiència quan diu “Perquè es tracta d’una experiència per afavorir la lectura per mitjà d’un treball conjunt de tot el professorat, des de P3 fins a 4t d’ESO, amb un plantejament que incorpora les darreres aportacions teòriques sobre l’ensenyament-aprenentatge de la lectura, entesa com a procés de comprensió i com a instrument per aprendre en totes les àrees del currículum. Un dels valors més destacables d’aquest treball és l’esforç de coordinació entre els mestres de tots els nivells i de totes les àrees per tal d’arribar a una proposta conjunta i alhora molt detallada”.

Estem molt satisfets per aquest reconeixement que representa un estímul a la nostra tasca educativa.